Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Copyright i tworzenie stron WWW - SystemArt
Restauracja Kojot Hotel Mercure Raclawice Doslonce Conference & SPA - Centrum Konferencyjne - Dom Weselny - Hotel Spa Malopolska - Spa Hotel K SZARY RESIDENCE

Zawody Narciarskie - 28 stycznia 2016

 

Plakat_2016_8.jpg
  DO POBRANIA

 

REGULAMIN

DRUŻYNOWYCH ZAWODÓW NARCIARSKICH

 1. Zawody rozegrane zostaną w dniu 28 stycznia 2016 roku o godzinie 16.00 na stoku
  narciarskim w Sławicach Szlacheckich.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu zawodów
  z przyczyn losowych.

 3. Zawodnicy startujący w zawodach korzystają z wyciągu narciarskiego bezpłatnie.

 4. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i wypełniły oświadczenie
  o starcie na własną odpowiedzialność .

 5. Do zawodów mogą przystąpić drużyny firm, instytucji, zakładów pracy mające siedziby
  na terenie powiatu miechowskiego.

 6. Do zawodów można zgłaszać drużyny składające się z zawodników zatrudnionych
  w danym zakładzie pracy, instytucji, firmie lub powiązanych ze sobą – spokrewnionych.

 7. W zawodach ustala się kategorię kobiet i kategorię mężczyzn

 8. Drużyna składa się z trzech zawodników – kobiet lub mężczyzn

 9. Do zawodów dopuszcza się udział drużyn mieszanych. W przypadku zwycięstwa
  drużyny mieszanej o kategorii nagrody zadecyduje przewaga zawodników
  lub zawodniczek w drużynie.

 10. Każda drużyna wyznacza kapitana, który może uczestniczyć w losowaniu kolejności
  startu drużyn. Kolejność startu zawodników w danej drużynie ustala kapitan drużyny.

 11. Losowanie kolejności startu drużyn zostanie przeprowadzone przed zawodami.

 12. Zawodnicy startują kolejno po jednym z każdej drużyny według wylosowanej kolejności.

 13. Każdy zawodnik przejeżdża trasę zjazdową dwa razy tj. w dwóch kolejnych seriach
  zjazdowych. Korzystniejszy czas przejazdu liczony jest do wyniku drużyny.
  W przypadku gdy zawodnik dwukrotnie nie ukończy trasy przejazdu, jako czas
  do obliczenia czasu drużyny, liczony będzie najgorszy czas przejazdu zawodnika
  pierwszej kolejki zjazdowej.

 14. Ominiecie tyczki lub zmiana trasy przejazdu dyskwalifikuje zawodnika

 15. Przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów w godz. 15.00 – 15.50 będzie rozgrzewka
  przed startem.

 16. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia
  ilości drużyn. W tym przypadku brane pod uwagę będą pierwsze drużyny wg. kolejności
  zgłoszenia.

 17. Do przeprowadzenia zawodów wyznaczony zostanie przez organizatorów trzyosobowy
  zespół sędziowski w składzie:
  - Sędzia Główny zawodów wyznaczony przez Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy
  w Miechowie.
  - Koordynator zawodów wyznaczony przez Komendanta Powiatowego Policji
  w Miechowie
  - Sędzia Techniczny zawodów wyznaczony ze Szkółki Narciarsko – Snowboardowej,
  który przy udziale instruktorów wytyczy trasę zjazdu oraz dokonywał będzie pomiarów
  czasu przejazdu.

      18. W kwestiach nieuregulowanych lub spornych Sędzia Główny zawodów podejmował
            będzie decyzje ostateczne.

      19. Zgłoszenia zawodników należy dokonywać w terminie od 20.01.2016r.
            do 27.01.2016 roku do godziny 20.00. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
            terminu przyjmowania zgłoszeń. Przy zgłoszeniu należy podać nazwę zakładu,
            imię i nazwisko zawodników oraz telefon kontaktowy kapitana drużyny
            i ewentualnie e-mail.

      20. Zgłoszenia należy dokonywać w Szkółce Narciarsko -Snowboardowej osobiście
            lub e-mail: bartekruchala@wp.pl  tel. 575 509 250 , lub w biurze Krytej Pływalni
            od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 tel. 41/230 80 00,
            e-mail: eidzik@ckis.miechow.eu

      21. Organizator, jak również właściciel stoku, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
            za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.

Po zakończeniu zawodów

zawodnicy zaproszeni zostaną na poczęstunek przy ognisku.

 

Oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność
w „ Drużynowych zawodach narciarskich”
w dniu 28 stycznia 2016 roku na stoku narciarskim
w Sławicach Szlacheckich.

 

.......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

.........................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

.................................................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/ zdolna do udziału w zawodach narciarskich
( ukończone 18 lat), nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi
uczestniczenie w nich oraz startuję na własną odpowiedzialność.

Zapoznałem / zapoznałam / się z regulaminem zawodów, a w szczególności z informacją
iż organizator jak również właściciel stoku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne
nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.

 

........................................................................... 
czytelny podpis                              


SŁAWICE SZLACHECKIE, 8 km od MIECHOWA, tel. 665 098 525